Om het belang van bijen voor de voedselketen te onderstrepen, is JBT Sint Niklaas een nieuw beschermingsproject gestart met Nectarist, een Belgisch bijenteeltproject dat is opgezet om bijenhabitats en -volken te helpen redden.

Als onderdeel van het initiatief, JBT Sint Niklaasdat gevestigd is in Vlaanderen, twee bijenkasten geïnstalleerd in de tuinen op het terrein van het productiecentrum. Het JBT-team heeft extra planten en struiken en een bloemenweide geplant om extra habitat voor de bijen te creëren. De bijenkasten zullen worden onderhouden en geoogst door het Nectaristenteam.

JBT HSE & Facility Manager Jan Vangansbeke, zei: "Bijen zijn een van de belangrijkste bestuivers op onze planeet. Zonder hen zouden veel planten en gewassen moeite hebben om zich voort te planten en te groeien. Bijen worden momenteel echter geconfronteerd met tal van uitdagingen die hun populaties in gevaar brengen.

"Als onderdeel van onze overeenkomst met Nectarist huisvest JBT de twee bijenkasten genaamd J-Bee-T Hotels waarbij Nectarist voor de bijenkasten zorgt. We verwachten aan het eind van elk jaar 100 potten honing van 125 gram te produceren. Het planten van extra habitat rond de bijenkasten zijn allemaal kleine dingen die de bijen kunnen helpen om ons heerlijke honing te geven."

Nu bijen te kampen hebben met habitatverlies als gevolg van verstedelijking en industrialisering, alsook met het effect van klimaatverandering en het gebruik van bepaalde insecticiden, is het dringend noodzakelijk het herstel van bijen te ondersteunen, gezien hun cruciale rol in ons ecosysteem.

"Bijen helpen planten te bestuiven, wat essentieel is voor de voedselproductie," vervolgt Vangansbeke. "Ongeveer een derde van het voedsel dat we eten is afhankelijk van bestuivers zoals bijen. Dit omvat fruit, groenten, noten en vele andere gewassen. Bijen dragen ook bij tot de biodiversiteit van onze planeet en helpen bij het behoud van gezonde ecosystemen en de groei van planten.

"Als bijen zouden uitsterven, zou dat ernstige gevolgen hebben voor het ecosysteem en de voedselvoorziening van onze planeet. Zonder bijen zouden veel planten en gewassen moeite hebben om zich voort te planten, wat zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van de voedselproductie. Dit zou kunnen leiden tot een wereldwijde voedselcrisis, die zowel mensen als dieren zou treffen. Bovendien zouden veel andere soorten die voor hun voedsel of habitat afhankelijk zijn van bijen ook worden getroffen, wat zou leiden tot een afname van de biodiversiteit."

Vangansbeke adviseerde bestuiversvriendelijke planten te planten, zoals wilde bloemen en bloeiende kruiden, om bijen een natuurlijke voedselbron te bieden, en het gebruik te vermijden van bepaalde pesticiden en insecticiden die een negatief effect hebben op bijenpopulaties.

Hij voegde daaraan toe: "Bijen zijn een vitaal onderdeel van het ecosysteem van onze planeet, en hun populatie loopt gevaar door diverse bedreigingen. Als verantwoordelijke burgers moeten we actie ondernemen om bijen te beschermen en hun voortbestaan te garanderen. Door eenvoudige maatregelen te nemen, zoals het planten van bestuiversvriendelijke planten, het vermijden van schadelijke chemicaliën en het ondersteunen van duurzame bijenteeltpraktijken, kunnen we bijen helpen beschermen en ervoor zorgen dat ze nog generaties lang kunnen blijven gedijen."