Door Carlos Fernandez

Nu de Dag van de Aarde nadert, sta ik stil bij het belang van duurzaamheid in onze huidige wereld. Het is een onderwerp dat voor mij persoonlijk belangrijk is, en ik ben dankbaar dat ik in mijn functie bij JBT Corporation een rol kan spelen in de ontwikkeling van duurzaamheidsoplossingen. Ons engagement om innovatieve oplossingen te bieden die zowel onze klanten als het milieu ten goede komen, vormt de kern van ons werk. In deze geest van Earth Day wil ik inzicht geven in onze op maat gemaakte benadering van duurzaamheid, gericht op de unieke behoeften van elke klant, en dieper ingaan op de gebieden waar we baanbrekende oplossingen bieden. Ik zal ook bespreken waarom deze gebieden cruciaal zijn om ons op te richten en ik zal enkele voorbeelden geven van hoe we een verschil hebben gemaakt. Deze gebieden omvatten hergebruik en behoud van water, energiegebruik en emissiereductie, afvalvermindering en rendementsverbetering, voedselveiligheid en verlenging van de levensduur van producten. Door prioriteit te geven aan deze belangrijke aspecten willen wij onze klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een duurzamere toekomst voor iedereen te creëren.

Hergebruik en behoud van water

In een wereld waar droogte en watertekorten steeds vaker voorkomen, is het voor bedrijven van het grootste belang om deze kostbare hulpbron te behouden. Bij JBT hebben we een reeks technologieën en processen ontwikkeld om het waterverbruik drastisch te verminderen. Met onze waterbehandelingssystemen kunnen bedrijven bijvoorbeeld water recyclen en hergebruiken, waardoor hun totale waterverbruik aanzienlijk daalt. Ik geloof dat bedrijven in staat stellen efficiënter te werken en tegelijkertijd hun milieu-impact te verminderen niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor het succes van deze bedrijven op lange termijn. Door te investeren in waterbesparende technologieën kunnen bedrijven ook een concurrentievoordeel behalen, aangezien consumenten milieubewuster worden en bedrijven steunen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Energieverbruik en emissiereductie

Als iemand met een passie voor duurzaamheid ben ik trots op het feit dat JBT-apparatuur is ontworpen voor maximale prestaties met minimaal energieverbruik, waardoor deze efficiënter en milieuvriendelijker is. Onze digitale oplossingen, zoals OmniBlu, identificeren mogelijkheden voor verdere prestatieverbetering en zorgen ervoor dat bedrijven hun productiedoelstellingen halen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dit dubbele voordeel maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om voor deze oplossingen te kiezen.

Om dit punt verder te illustreren, hebben we tal van bedrijven geholpen hun energieverbruik te verminderen en hun koolstofvoetafdruk te verkleinen door onze energie-efficiënte apparatuur en oplossingen te implementeren. Naast de voordelen voor het milieu leiden deze maatregelen vaak tot aanzienlijke kostenbesparingen, waardoor het voor bedrijven een win-winsituatie is.

Verminder afval, verhoog opbrengst en houdbaarheid

Afvalvermindering en maximalisering van hulpbronnen zijn essentieel voor het creëren van een duurzamere wereld. Bij JBT maken we gebruik van een reeks geavanceerde technologieën om de opbrengst te verhogen, afval te verminderen en de houdbaarheid te verbeteren. Precisie portionering, innovatieve vriestechnologie, geautomatiseerde verpakking en verwerking onder hoge druk zijn slechts enkele van de geavanceerde oplossingen die we bieden.

Een opmerkelijk voorbeeld is ons werk met voedselverwerkende bedrijven om hun productielijnen te optimaliseren en voedselverspilling te minimaliseren. Door onze geavanceerde technologieën toe te passen, hebben deze bedrijven de opbrengst en houdbaarheid aanzienlijk zien toenemen, met minder afval en een hogere winstgevendheid tot gevolg.

Ik geloof dat we een aanzienlijke positieve impact op het milieu kunnen hebben door bedrijven te helpen hun hulpbronnen te maximaliseren en afval te minimaliseren. Het aanmoedigen van een cultuur van optimalisering van hulpbronnen en afvalvermindering helpt bedrijven ook concurrerend te blijven in een markt die steeds milieubewuster wordt.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid en kwaliteit zijn topprioriteiten voor mij en JBT. Onze technologie vermindert het risico op ziekteverwekkers zonder afbreuk te doen aan de nutritionele en sensoriële kwaliteit. Bovendien zijn onze systemen ontworpen voor een snelle en grondige reiniging, zodat bedrijven de hoogste normen voor voedselveiligheid op het niveau van de apparatuur kunnen handhaven.

Eén manier waarop we dit hebben bereikt is door geavanceerde sterilisatie- en pasteurisatieoplossingen te bieden die ervoor zorgen dat voedingsproducten vrij zijn van schadelijke bacteriën terwijl hun kwaliteit en smaak behouden blijft. Deze aanpak houdt niet alleen de consument veilig, maar helpt ook voedselverspilling door bederf en besmetting te voorkomen.

Het waarborgen van de veiligheid van voedselproducten is een cruciaal aspect van duurzaamheid, omdat het helpt verspilling te voorkomen en de volksgezondheid te beschermen. Door bedrijven uit te rusten met de instrumenten en kennis die nodig zijn om de hoogste normen voor voedselveiligheid te handhaven, dragen wij bij aan een gezondere en duurzamere voedselvoorzieningsketen.

Verlenging van de levensduur van het product

Als iemand die zich grote zorgen maakt over de toekomst van onze planeet, ben ik vastbesloten de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen. Tijdens de ontwerpfase van onze apparatuur geven we prioriteit aan duurzaamheid en modulariteit, zodat klanten jarenlang het maximale uit elke aankoop kunnen halen. Door de levensduur van hun apparatuur te verlengen en de noodzaak van voortdurende vervanging te verminderen, kunnen bedrijven bijdragen aan een duurzamere wereld.

Wij bieden bijvoorbeeld retrofitting- en upgradediensten die onze klanten helpen om hun bestaande apparatuur aan te passen aan nieuwe industriële normen en vereisten. Dit verlengt niet alleen de levensduur van de apparatuur, maar vermindert ook de totale milieu-impact van de productie van nieuwe apparatuur.

Bovendien zijn wij actief betrokken bij onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen en productieprocessen die de levensduur van onze producten kunnen verlengen en tegelijkertijd hun milieuvoetafdruk tot een minimum kunnen beperken. Dit streven naar innovatie is een cruciaal onderdeel van onze voortdurende inspanningen om duurzaamheid te bevorderen.

Samenwerking met duurzaamheidsverenigingen en lidmaatschappen

Bij JBT erkennen we het belang van samenwerking bij het aanpakken van wereldwijde milieu-uitdagingen. Door onze krachten te bundelen met verenigingen en lidmaatschappen op het gebied van duurzaamheid kunnen we kennis delen, middelen inzetten en collectief werken aan een groenere toekomst. De afgelopen tijd hebben we ons aangesloten bij en actief samengewerkt met verschillende opmerkelijke initiatieven en organisaties:

  • Carbon Footprint Seal van het Spaanse Ministerie van Milieu: Als trotse deelnemer aan dit programma zetten wij ons in voor het meten, verminderen en compenseren van onze koolstofuitstoot. Met het verkrijgen van het Carbon Footprint Seal tonen wij onze toewijding aan transparantie in onze milieu-impact en onze voortdurende inspanningen om onze CO2-voetafdruk in onze vestigingen in Madrid en Murcia te minimaliseren.
  • Steun het Doeleninitiatief: Dit initiatief wil bedrijven aanmoedigen om hun praktijken af te stemmen op de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Door zich aan te sluiten bij het Support the Goals Initiative bevestigt JBT opnieuw ons engagement om bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om deze essentiële doelstellingen te bereiken en een duurzamere wereld te creëren.
  • Stichting Wereldklimaat: Door samen te werken met de World Climate Foundation sluiten we ons aan bij een netwerk van organisaties die de overgang naar een koolstofarme, klimaatbestendige wereldeconomie willen versnellen. Door deze samenwerking krijgt JBT toegang tot waardevolle middelen, inzichten en netwerken die ons in staat stellen onze duurzaamheidsinspanningen te verbeteren en positieve verandering te stimuleren.

Deze partnerschappen en lidmaatschappen onderstrepen ons streven naar een gezamenlijke aanpak van de meest urgente milieuproblemen in de wereld. Door samen te werken met andere gelijkgestemde organisaties kunnen we onze impact vergroten en een betere, duurzamere toekomst creëren voor de komende generaties.

Bedrijven voorzien van duurzaamheidsoplossingen

Bij JBT getuigt onze toewijding aan op maat gemaakte duurzaamheidsoplossingen en ondersteuning in verschillende industrieën van onze inzet voor een groenere toekomst. Door ons te richten op belangrijke gebieden zoals waterbesparing, energie-efficiëntie, afvalvermindering, voedselveiligheid en levensduur van producten, helpen we bedrijven zich aan te passen aan een snel veranderende wereld en tegelijkertijd ons milieu te beschermen voor toekomstige generaties. Onze inspanningen hebben tot tastbare resultaten geleid, waarbij tal van bedrijven een verbeterde efficiëntie, minder afval en meer veiligheid hebben ervaren.

Laten we, nu we de Dag van de Aarde vieren, allemaal samen blijven werken aan een duurzamere toekomst en bijdragen aan de wereldwijde inspanning om onze planeet te beschermen. Door onze kennis en expertise te delen, kunnen we anderen inspireren en in staat stellen om zich bij ons aan te sluiten in deze essentiële missie, zodat we voor toekomstige generaties een mooiere en duurzamere wereld kunnen garanderen.

Meer informatie over de ESG-inspanningen van JBT