John Bean Technologies Spain, S.L.U. en John Bean Technologies FoodTech Spain, S.L.U. gevestigd in Alcalá de Henares (Madrid) en Ceutí (Murcia), hebben het Carbon Footprint Seal ontvangen van het Spaanse Ministerie van Milieu. Het zegel is een erkenning van de inspanningen van het bedrijf om zijn koolstofvoetafdruk te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan.

Het koolstofvoetafdrukzegel en de betekenis ervan

Het koolstofvoetafdrukzegel wordt door het Spaanse ministerie toegekend aan organisaties die zich ertoe hebben verbonden hun koolstofvoetafdruk te verminderen en/of te compenseren. Het zegel wordt geregistreerd en is eigendom van het Ministerie van Ecologische Transitie. Het is bedoeld om organisaties te helpen hun deelname aan het register aan te tonen en stelt hen in staat de mate van inspanning weer te geven die zij hebben geleverd om hun koolstofvoetafdruk te verminderen.

Het Carbon Footprint Seal stelt organisaties in staat om aan te geven waar zij zich bevinden in hun reis naar koolstofvermindering; berekening, vermindering en/of compensatie van de koolstofvoetafdruk. Het niveau van deelname kan jaarlijks worden bijgewerkt.

JBT's inspanningen voor duurzaamheid

JBT kon het Carbon Footprint Seal ontvangen en is geregistreerd in de sectie "koolstofvoetafdruk en verbintenissen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen" van het register. Het ministerie valideerde JBT en kreeg het zegel dat deze inspanning weerspiegelt.

JBT heeft zijn engagement getoond om zijn koolstofvoetafdruk te verminderen en het milieu te beschermen. De leiding van het bedrijf erkent het belang van maatregelen tegen klimaatverandering en heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om haar uitstoot te verminderen.

JBT's Executive Vice President Customer Sustainability and Market Development, Carlos Fernandez, zei: "We zijn trots om het Carbon Footprint Seal te ontvangen van het Spaanse Ministerie van Milieu. Deze erkenning weerspiegelt ons engagement om onze koolstofvoetafdruk te verminderen en toont onze inspanningen om het milieu te beschermen. Als verantwoordelijk bedrijf nemen we stappen om onze impact op het milieu te verminderen en een duurzame toekomst te garanderen."

Met het Carbon Footprint Seal kunnen organisaties hun engagement om hun ecologische voetafdruk te verminderen en het milieu te beschermen, kenbaar maken. De prestatie van JBT is een bewijs van de inspanningen van het bedrijf voor duurzaamheid en is een stap naar een betere toekomst.

Meer informatie over de ESG-inspanningen van JBT