Door Jan Vangansbeke, HSE & Facility Manager en Ben Verbeeck, Marketing Coördinator bij JBT Belgium.

De overstap van auto's op benzine naar elektrische voertuigen (EV's) is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden vanwege de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Veel regeringen en steden over de hele wereld bieden stimulansen en subsidies om het gebruik van EV aan te moedigen, waardoor ze een aantrekkelijkere optie worden dan auto's die op benzine rijden.

 

Waarom elektrisch?

JBT zet zich in voor duurzaamheid en emissiereductie. We hebben al tal van initiatieven genomen om bij te dragen aan onze doelstellingen, zoals het verbeteren van onze energie-efficiëntie, het verminderen van afval, een groter deel van ons stroomverbruik uit hernieuwbare energie halen en natuurlijk ook onze werknemers aanmoedigen om duurzaam gedrag te vertonen.
Door elektrische voertuigen te gebruiken, kan JBT zijn koolstofvoetafdruk verminderen en bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Studies hebben aangetoond dat de uitstoot van elektrische voertuigen over hun hele levensduur tot 65% lager is dan die van benzineauto's in België.

Bovendien zijn er in België tal van overheidsstimulansen om het gebruik van elektrische voertuigen en de installatie van elektrische oplaadpunten aan te moedigen. Een van de stimulansen is het federale belastingkrediet voor de aankoop van een elektrische auto. Dit kan de kosten van de aankoop van een elektrisch voertuig helpen drukken en EV een aantrekkelijkere optie maken voor werknemers.
Een andere stimulans is de vrijstelling van wegenbelasting en bedrijfswagenbelasting voor elektrische voertuigen. Vanaf 2026 zal er geen belastingvermindering meer zijn voor auto's dieCO2 uitstoten.

De Belgische regering heeft in verschillende steden ook een lage-emissiezone ingevoerd. Alleen voertuigen met een lage uitstoot, zoals elektrische auto's, mogen deze zones binnen. Ten slotte biedt de Belgische regering bedrijven ook een belastingkrediet en een versnelde afschrijving voor elektrische laadinfrastructuur.

Installatie van laadstations bij JBT Belgium, Sint Niklaas

Bij JBT Sint Niklaas hebben we ongeveer 60 bedrijfsvoertuigen, dus was het tijd om proactief te zijn en ons voor te bereiden op de toekomst en de overstap te maken van brandstofauto's naar EV's.

Daarom hebben we een plan in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase hebben we een dubbel oplaadpunt geïnstalleerd op onze bezoekersparkeerplaats en vijf enkele oplaadpunten op onze werknemersparkeerplaats. De oplaadpunten voor onze medewerkers zijn compleet met oplaadkabels, terwijl bezoekers hun eigen oplaadkabels moeten meenemen. In een tweede fase kunnen we dit uitbreiden door nog eens vier dubbele oplaadpunten te plaatsen op de bezoekersparkeerplaats en nog eens 15 oplaadpunten op onze werknemersparkeerplaats. Een softwarecontrolesysteem beheert alle gegevens van de oplaadpunten.

JBT Belgium Parkeerplaatsen met EV-laadstations JBT Belgium Parkeerplaats met EV-laadstations

Leiding geven aan de verandering voor duurzaamheid

Met elektrische oplaadpunten in ons bedrijf moedigen we onze werknemers aan om over te schakelen op EV's en laten we zien dat JBT zich inzet voor duurzaamheid, terwijl we ook gebruik maken van beschikbare stimulansen om de kosten voor zowel ons bedrijf als onze werknemers te verlagen.