CHICAGO, 2 november 2021 - JBT Corporation (NYSE: JBT), een wereldwijde aanbieder van technologische oplossingen voor hoogwaardige segmenten van de voedings- en drankenindustrie, kondigde vandaag aan dat het Urtasun Tecnología Alimentaria S.L., een leverancier van oplossingen voor de verwerking van fruit en groenten, heeft overgenomen. Het bedrijf is gevestigd in Navarra, Spanje.    

"De overname van Urtasun breidt ons productaanbod in de groente- en fruitverwerking uit, met name in de vers verpakte en diepvriesmarkten", aldus Brian Deck, President en Chief Executive Officer. "Door Urtasun te integreren in FoodTech kunnen we de wereldwijde verkoop- en servicefootprint van JBT benutten om de groei te versnellen."

De aankoopprijs bedroeg ongeveer $ 40 miljoen. Urtasun verwacht voor 2021 een omzet van ongeveer $25 miljoen met aangepaste EBITDA-marges in het midden tot hoge tienen. De transactie is naar verwachting ongeveer vier cent verwaterend voor de GAAP-winst per aandeel in 2021 en één cent verwaterend op aangepaste basis, exclusief transactiegerelateerde kosten en aankoopprijsberekening. In 2022 zal Urtasun naar verwachting ongeveer drie cent bijdragen aan de GAAP- en aangepaste winst per aandeel.

JBT Corporation (NYSE: JBT) is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van technologische oplossingen voor hoogwaardige segmenten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie met een focus op eiwitten, vloeibare voedingsmiddelen en geautomatiseerde systeemoplossingen. JBT ontwerpt, produceert en onderhoudt geavanceerde producten en systemen voor multinationale en regionale klanten via haar FoodTech segment. JBT verkoopt ook kritische apparatuur en diensten aan binnenlandse en internationale luchttransportklanten via haar AeroTech segment. JBT Corporation heeft wereldwijd ongeveer 6.400 mensen in dienst en heeft verkoop-, service-, productie- en inkoopactiviteiten in meer dan 25 landen.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen zijn informatie van niet-historische aard en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden waarover JBT geen controle heeft. Toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer verklaringen met betrekking tot de verwachte impact van de COVID-19 pandemie op onze activiteiten en onze bedrijfsresultaten, onze plannen om de impact van de pandemie te beperken, onze strategische plannen, onze herstructureringsplannen en de verwachte kostenbesparingen van die plannen, onze liquiditeit en de naleving van onze convenanten. De factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de verwachtingen zijn onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende: de duur van de COVID-19 pandemie en de effecten van de pandemie op ons vermogen om ons bedrijf en onze faciliteiten te exploiteren, op onze klanten, op onze toeleveringsketens door langere levertijden en het niet beschikbaar zijn van benodigde onderdelen en vracht, op onze arbeidskosten door een hoger personeelsverloop en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en op de economie in het algemeen; schommelingen in onze financiële resultaten; onverwachte vertragingen of versnellingen in onze verkoopcycli; verslechtering van de economische omstandigheden; verstoringen in de politieke, regelgevende, economische en sociale omstandigheden van de landen waarin wij zaken doen; wijzigingen in handelsvoorschriften, quota, heffingen of tarieven; risico's in verband met overnames; effecten van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de E.U. en de Europese Unie; risico's in verband met de uitbreiding van onze activiteiten.Verenigd Koninkrijk uit de E.U.; wisselkoersschommelingen; moeilijkheden bij de uitvoering van onze bedrijfsstrategieën; stijging van de energie- of grondstofprijzen, vrachtkosten en onvoldoende beschikbaarheid van grondstoffen als gevolg van vertragingen in de toeleveringsketen, het niet beschikbaar zijn van vereiste componenten en inflatiedruk; veranderingen in voedselconsumptiepatronen; gevolgen van pandemische ziekten, door voedsel overgedragen ziekten en ziekten voor diverse landbouwproducten; weersomstandigheden en natuurrampen; gevolgen van klimaatverandering en milieubeschermingsinitiatieven; ons vermogen om te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op onze U.S.S. overheidscontracten; terrorisme of oorlog; beëindiging of verlies van belangrijke klantencontracten en risico's verbonden aan contracten met een vaste prijs, vooral in periodes van hoge inflatie; initiatieven op het gebied van klanteninkoop; concurrentie en innovatie in onze industrieën; ons vermogen om nieuwe of verbeterde producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren en gelijke tred te houden met technologische ontwikkelingen; moeilijkheden bij het ontwikkelen, behouden en beschermen van onze intellectuele eigendom of het verdedigen van claims inzake inbreuk; catastrofale verliezen in een van onze vestigingen en bedrijfscontinuïteit van onze informatiesystemen; cyberveiligheidsrisico's zoals netwerkinbraak of ransomwareprogramma's; verlies van belangrijk management en ander personeel; mogelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de installatie of het gebruik van onze systemen; ons vermogen om te voldoen aan de Amerikaanse en internationale wetten die onze activiteiten regelen; ons vermogen om te voldoen aan de wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika.VS en internationale wetten die onze activiteiten en industrieën regelen; toename van belastingverplichtingen; werkonderbrekingen; schommelingen in rentevoeten en rendementen op pensioenactiva; beschikbaarheid van en toegang tot financiële en andere middelen; en andere factoren die worden beschreven onder de titels "Risicofactoren" en "Bespreking en analyse van de financiële toestand en bedrijfsresultaten van het management" in het meest recente jaarverslag op formulier 10-K dat JBT heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission en in elk later ingediend formulier 10-Q. Bovendien worden veel van onze risico's en onzekerheden momenteel versterkt door de COVID-19 pandemie en zullen zij dat blijven doen. Gezien de zeer veranderlijke aard van de COVID-19 pandemie is het niet mogelijk al deze risico's en onzekerheden te voorspellen. JBT waarschuwt aandeelhouders en potentiële investeerders dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die welke door de toekomstgerichte verklaringen worden aangegeven. JBT neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen, latere gebeurtenissen of veranderingen in omstandigheden of anderszins.

Investeerders & Media: Kedric Meredith +1 312 861 6034

Klik hier voor de originele versie op PR Newswire.