man die vorkheftruck bedient voor zuivelverwerkingsapparatuur

Een versie van dit artikel is eerder gepubliceerd door Dairy Reporter.com

JBT Food & Dairy Systems (JBT F&DS) is al meer dan vier decennia aanwezig in de wereldwijde zuivelsector, hetzij als zelfstandige onderneming of als onderdeel van het voormalige moederbedrijf Stork, en werkt als een belangrijke leverancier van sterilisatie- en vulapparatuur voor de Europese zuivelindustrie. Maar na de overname door JBT in 2015 bereidt het Amsterdamse bedrijf zich voor op een enorme uitbreiding van zijn activiteiten, waarbij het nieuwe markten betreedt en zijn technologie integreert in systemen binnen de bredere JBT-business.

JBT F&DS heeft meerdere productlijnen van verwerking - specifiek het steriliseren en pasteuriseren van zuivel- en sapproducten - tot afvul- en blaasgietsystemen. Producten worden gesteriliseerd met Sterideal®-merk UHT-apparatuur, waarna ze kunnen worden opgeslagen in aseptische tanks voordat ze naar aseptische vulmachines gaan. De sterilisatieopties van JBT F&DS gaan van 2.000 liter per uur tot 25.000 liter per uur, terwijl de tanks gaan van 10.000 liter tot 50.000 liter.

"Het draait allemaal om aseptisch", zegt Richard Groenendijk, directeur Operations van JBT F&DS in Amsterdam. "Producten met een lange levensduur moeten worden geproduceerd onder commercieel steriele omstandigheden, dus we richten ons op het maken van volledig aseptische apparatuur."

Zuivel - van lang houdbare melk tot pudding, crèmes en zuivelsauzen - en hoogwaardige sappen zijn de belangrijkste doelstellingen, hoewel Groenendijk zegt dat JBT F&DS ook apparatuur heeft geleverd voor een reeks voedingsmiddelen, waaronder bonensauzen, tomatensausproducten en soepen, en zelfs nutraceuticals (zuurarme producten met een hoog eiwit- en vitaminegehalte).

Groter netwerk
Het klantenbestand van JBT F&DS is traditioneel geconcentreerd in Europa en in het bijzonder in landen met lang houdbare melk in het zuiden, zoals Spanje, Portugal en Italië, die Groenendijk beschrijft als klassieke UHT-zuivellanden - hoewel pudding en andere zuivelproducten ook in Noord-Europa een sterke markt hebben.

"De oorsprong van UHT-apparatuur gaat terug tot de jaren zestig, dus we hebben een groot geïnstalleerd bestand met veel van onze klanten die nabestellingen doen omdat ze ons en de apparatuur kennen," zegt hij.

De afgelopen 20-30 jaar is JBT F&DS ook sterk vertegenwoordigd geweest in Latijns-Amerika - vooral in Mexico, Argentinië, Brazilië en Colombia, allemaal groeimarkten voor het bedrijf. De afgelopen 10 jaar heeft JBT F&DS ook in Zuidoost-Azië geïnvesteerd en groeit daar sterk.

Als onderdeel van JBT heeft het bedrijf het extra voordeel dat het nu toegang heeft tot een groter en breder wereldwijd verkoopnetwerk met meer verkopers ter plaatse, wat er naar verwachting toe zal leiden dat JBT F&DS een betere spreiding van producten over de hele wereld krijgt.

"We hebben een zeer sterke Customer Care business in zuivel, voornamelijk van UHT apparatuur - ongeveer 30-40% van onze omzet is post sales Customer Care - maar de integratie in JBT maakt ons nog sterker en geeft ons een grotere aanwezigheid wereldwijd met veel meer field service engineers," zegt Groenendijk.

JBT F&DS's Richard Groenendijk

Integratie van technologie
De integratie van JBT F&DS in JBT zal in de loop van 2017 worden voortgezet, waarbij de technologie van het bedrijf zal worden ingevoerd in apparatuur die wordt geleverd door
A&B Process Systems, de in de VS gevestigde specialist in processystemen voor roestvrij staal die in 2015 ook door JBT werd overgenomen.

"A&B Process Systems is sterk in het mengen en blenden van producten - hun klanten gebruiken bijvoorbeeld een melkbasis waaraan een aardbei- of chocoladesmaak wordt toegevoegd en die vervolgens naar een UHT wordt gestuurd om te worden gesteriliseerd, dus wij werken samen met A&B aan productintegratie", legt Groenendijk uit.

Het voordeel hiervan is dat JBT een veel breder scala aan oplossingen kan leveren, waaronder A&B mengtechnologie in combinatie met F&DS sterilisatie en aseptische tanksystemen.

Een ander belangrijk F&DS-product dat in bestaande JBT-systemen wordt geïntegreerd, is de koppelingvrije warmtewisseltechnologie van het bedrijf.

"Wij maken warmtewisseltechnologie waar geen koppelingen in zitten - onze concurrenten hebben buis-in-buis warmtewisselaars die meestal een zes meter lange buis gebruiken, een koppeling, en dan nog een zes meter lange buis," legt Groenendijk uit.

Meer informatie over JBT's warmtewisselaars voor aseptische systemen

"Dit is belangrijk omdat elke koppeling een aseptisch risico inhoudt - een koppeling kan lekken en als ze lekken kunnen er bacteriën in je product terechtkomen, dus het hebben van lange buizen zonder koppelingen is een voordeel bij het bouwen van warmtewisselaars."

In samenwerking met JBT's vestiging in Parma, Italië, wordt de F&DS-technologie geïntegreerd in bestaande JBT-systemen, wat betekent dat zij binnenkort in de praktijk kan worden gebracht in sectoren waar het voormalige bedrijf tot dusver niet noemenswaardig aanwezig was, zoals de sterilisatie van fruit en sappen.

Focus op uitbreiding
De ambities van JBT F&DS voor haar processing systems business worden weerspiegeld in haar andere hoofdactiviteit,
filling and blow molding, waar ze haar oorspronkelijke focus uitbreidt naar nieuwe markten onder leiding van Patrick de Groot, Aseptic Systems Product Line Manager.

JBT F&DS (voorheen Stork Food & Dairy Systems) is al sinds de jaren zestig een belangrijke leverancier van sterilisatie- en vulapparatuur aan de Europese zuivelindustrie. Volgens de Groot wordt in één markt, in dit geval het Verenigd Koninkrijk, naar schatting 80% van de melkflessen gevuld met SFDS-apparatuur.

Patrick de Groot

In de loop der jaren is JBT F&DS met de komst van nieuwe technologie overgestapt op aseptische technologie - de techniek waarbij vloeistoffen enkele seconden aan een hoge temperatuur worden blootgesteld om potentieel schadelijke bacteriën te doden voordat ze worden gekoeld en in detailverpakkingen worden afgevuld - en is nu een toonaangevende leverancier van deze systemen aan zuivelbedrijven.

De Groot legt uit dat UHT-sterilisatoren en aseptische vulapparatuur ook worden gebruikt om lege verpakkingen - meestal flessen - te steriliseren voordat ze worden gevuld en gesloten.

Door een dergelijke aanpak kan JBT F&DS volgens hem lang houdbare, houdbare oplossingen leveren voor zuivel- en sapfabrikanten, met als voordeel dat de producten vervolgens vrijwel overal voor een relatief lange periode kunnen worden opgeslagen.

Naar schatting wordt 80% van de glazen melkflessen in het Verenigd Koninkrijk gevuld met behulp van JBT F&DS-apparatuur.

Veiligheid als prioriteit
De Groot, die een achtergrond heeft in werktuigbouwkunde, kwam oorspronkelijk bij F&DS nadat hij zijn afstudeerscriptie over het bedrijf had geschreven. Sinds hij verantwoordelijk is voor de sterilisatieactiviteiten van JBT F&DS, heeft de Groot zich geconcentreerd op gebieden waar de technologie van het bedrijf kan worden toegepast buiten de traditionele zuivelactiviteiten.

JBT F&DS onderzoekt nu hoe dergelijke technologieën in andere delen van de wereld kunnen worden toegepast. In het geval van de VS zegt hij dat JBT F&DS al een gevestigde waarde is met goedkeuring van de US Food & Drug Administration (FDA) voor zijn aseptische vulapparatuur. "In de VS zoeken we naar een manier om dat proces te ondersteunen en samen te werken met Amerikaanse melkveehouders", zegt hij.

De aanpak van JBT F&DS voor deze en andere nieuwe markten zal echter waarschijnlijk anders zijn dan in het verleden. In de loop van de afgelopen twee jaar is JBT F&DS volgens de Groot veranderd van een engineeringbedrijf in een "build-to-order" specialist, die specifieke machines configureert voor specifieke klanten met behulp van bewezen technologie.

Het waarborgen van de voedselveiligheid is volgens hem ook van cruciaal belang voor het bedrijf, en hij legt uit dat JBT F&DS regels en voorschriften volgt die nauw aansluiten bij de FDA-principes. "Wij zijn een van de enige bedrijven ter wereld die steriliteitscijfers kunnen bieden die veel verder gaan dan wat in de industrie gebruikelijk is", aldus de Groot.

De UHT-systemen van JBT F&DS zouden binnenkort wereldwijd in actie kunnen komen

Accentverschuiving
In termen van markten zegt de Groot dat er vrijwel geen beperkingen zijn aan waar JBT F&DS kan leveren, hoewel hij zegt dat de VS, China, Thailand en Indonesië de laatste jaren bijzonder belangrijk zijn geworden.

Hoewel nog steeds belangrijk, zegt de Groot dat de vraag in Europa het afgelopen decennium is afgenomen, terwijl JBT F&DS nu orders ontvangt uit zo ver weg als Zimbabwe, Australië en Nieuw-Zeeland. Deze accentverschuiving, legt hij uit, is deels te wijten aan de inspanningen van JBT F&DS op lang houdbare zuivel- en sapproducten, wat betekent dat de vraag groter is in landen waar dergelijke producten gewoonlijk worden geconsumeerd, zoals Spanje en Italië, in plaats van het Verenigd Koninkrijk, waar vers nog steeds dominant is.

Wat is er veranderd bij F&DS sinds de overname door JBT Corporation in de zomer van 2015? Volgens de Groot krijgt F&DS door onderdeel te zijn van JBT toegang tot een gevestigd internationaal verkoopnetwerk. "We zijn een in Amsterdam gevestigd bedrijf dat deel uitmaakte van de industriële groep Stork, en als zodanig was het een uitdaging om onze klanten over de hele wereld te bedienen - met JBT hebben we toegang tot een grotere voetafdruk wereldwijd met verkoop en service die dicht bij onze klanten staat," legt hij uit.

Hoewel het sterk blijft in de zuivelsector, heeft JBT F&DS zich de afgelopen jaren op grote schaal op de sapmarkt begeven, in die mate dat 30-40% van de aseptische vulmachines die het bedrijf produceert nu bestemd zijn voor sapverwerkers. JBT's jarenlange samenwerking met de sappensector is JBT F&DS goed van pas gekomen, aldus de Groot, die uitlegt dat de kennis, expertise en contacten van het nieuwe moederbedrijf binnen de sector voor JBT F&DS van groot nut zijn geweest.